utolsó frissítés: 2015. június 24.


1. Személyi adatok:

Név: Bárdi Nándor
Állandó lakcím: 2084 Pilisszentiván, Akácfa u. 18.
Születési dátum: 1962. szeptember 22.
Telefon: 26-366170
Mail: bardinandor@gmail.com
Családi állapot: nős, 2 gyermek apja
Állampolgárság: magyar
Munkahelyi cím: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kisebbségkutató Intézet, 1014 Budapest, Országház u. 30. III. 10. 
Munkahelyi telefon: 00-36-2246796
Nyelvtudás: angol, román

2. Tanulmányok:

  •  PhD (Hungarológia, 2012), honosítva Pécsett 2013-ban: a PTE Történettudományi Doktori Iskola keretében

• 1999- Történelem PhD, Atelier (ELTE-Budapest)

• 1995-1997 (Középkori Magyar) Történelem PhD (JATE- Szeged)

• 1981-1987 Történelem-Kelet-Európa története a XX. században, JATE – Szeged, Tanulmányi átlag 4,6; szakdolgozat címe: Az Apollo című folyóirat közép-európai humanizmus ideológiája 1934-1939, Szeged, 1987,167. o.
• 1980 Érettségi vizsga a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolában

3. Munkahelyek:
• 2007-  MTA Kisebbségkutató Intézet, munkatárs
• 1997- TLA Közép-Európa Intézet, munkatárs
• 1995-1997 JATE- Szeged Középkori Magyar Tanszék, (Középkori Magyar) Történelem Ph.D hallgató(JATE- Szeged)
• 1990-1995 JATE-Szeged, Új-és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék, tanársegéd

• 1989-1990 Országos Széchenyi Könyvtár, Kortörténeti Különgyűjtemény, szakreferens
• 1987-1989 kötelező katonai szolgálat

4. Szakmai tapasztalat, kutatási területek:

2014   Kisebbségi magyar közösségek a 20. században forrásfeltáró, 3 éves OTKA kutatás szervezése, vezetése

2013  Oktatói munka a kolozsvári BBTE politológia, kommunikáció szakán: Erdélyi magyar politika a 20. században

2012   Oktatói munka a Mathias Corvinus Collegiumban: Bevezetés a kisebbségi magyar közösségek történetébe

2011-  Oktatói munka a PPKE Szociológia tanszékén: Nemzeti és etnikai kisebbségek, Erdélyi magyarság a 20. században, Határon túli magyarság kurzusok

2010-  A „népszolgálat” mint a romániai magyar kisebbségi elit szocializációs  azonosság-képzetének történetét feltáró kutatási program elindítása.

2010-  A Romániai Magyar Lexikon (kétnyelvű, internetes lexikon- tartalomfejlesztő program megszervezése és elindítása, első lépcsőben 340 műemléki, néprajzi, történeti, közművelődési szócikk megjelenítése)

2010   A Köztársasági Elnöki Hivatala Határon túli magyarság a 21. században konferenciasorozat és tanulmánykötet szervezése

2009   A Kisebbségi magyar közösségek a 20. században c. kötet angol kiadásának előkészítése (az ARP sorozata keretében)

2007  Kisebbségtörténeti tankönyv – Kisebbségi magyar közösségek a 20. században – társzerkesztése (12 fejezet elkészítése)

2006-  A Források a romániai magyar kisebbség történetéhez sorozat szerkesztése, szervezése (eddig 7 kötete jelent meg)

2004-2006 A határon túli magyarság történeti kronológiája 1918-2000  adatbázis és kutatási program vezetése

2004-        A Transindex honlapon belül az Erdélyi Adatbank szakmai programfelelőse (www.adatbank.ro)

2003        Erdélyi magyar politikai elit 1902-1993 előadások (14) a kolozsvári Mikó Imre Szakkollégium Hallgatói számára,

2003-  A Jakabffy Elemér Alapítvány Dokumentációs  központjának szakmai felépítése és irányítása, Kolozsvárt

2002-2003 Az OM Kulturális külpolitika és nemzeti identitás programján belül a Kisebbségek régi és új szerveződései c. alprogram vezetése (15 alprogram)

2002   Bevezetés a romániai magyar társadalomkutatás történetébe, előadások és szövegolvasó szeminárium a BBTE szociológus hallgatói számára

2001-2002  Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése

1999/2000 tanév         Kisebbségtörténeti kurzus a kolozsvári BBTE magyar filológus

hallgatói számára.

1999-2000A Regio c. folyóirat szerkesztője, majd 2000-től felelős szerkesztője 2003-ig, 2006-tól újra a folyóirat szerkesztője

1998-Szakdolgozat-témavezetés ELTE BTK Politológia Tanszékén, A „Kisebbségek szerveződésének régi és új irányai” kutatási program szervezése és vezetése (12 alprogram, 11 kötet, 6 füzet, 18 külön tanulmány)

1998- A csíkszeredai Pro Print Könyvkiadó Múltunk sorozatának szerkesztése (eddig 27 kötet jelent meg)

1998-  A TLA Occasional Papers sorozatának szerkesztése (4 kötet),

1998-                          Tutori munka a CEU Nacionalizmus Tanszékén,

1997A határon túli magyar oktatási intézményrendszer, helyzetfelmérő kutatás szervezése az MKM részére,

1997-1998 Összehasonlító kisebbségtörténeti kutatási program vezetése a TLA KEI-ben,

1997-1998                  Tutori munka a budapesti Láthatatlan Kollégiumban,

1997-1998                  A határon túli magyar érdekvédelmi szervezetek iratanyaga 1989 után,forrásfeltáró OKTK program munkája,

1995-1996                  Kisebbségtörténeti kurzus Kolozsváron az EME és a KOMATE szervezésében,

1994-                          A JATE Történész Diákkör Studium sorozatának szerkesztése (5 kötet),

1994-                          A TLA Kisebbségi Adattár sorozatának szerkesztése (10 kötet),

1993-1996             A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Kulturális Egyesület Múzeumi Füzetek sorozatának szerkesztése (14 ötet),

1993-1994             Tempus program keretében holland-magyar kapcsolattörténeti bibliográfia készítése,

1992-1995               Köztes-Európa térképgyűjteményhez kapcsolódó adatgyűjtő kutatás,

1992-1994              Közép-Európa magyar kisebbségi intézményrendszere adatbázis építés szervezése, OKTK programként a      Teleki Alapítvány könyvtárában

1989-1990                  Az Etnikai-Nenzetiségi Kollégium szakértője,

1984-1988                   Az Aetas, szegedi történész hallgatók folyóiratának alapító szerkesztője,

1982-1986                  A Gondolat-Jel,  szegedi egyetemi kiadvány szerkesztője,

1980-1984                   Esettanulmányok készítése, kérdezőbiztosi munkák helyi társadalom, szegénység, politikai-attitüd     vizsgálatokban a JATE Szociológiai Tanszék, MSZMP KB TTI szervezésében,